Dimensjon på lekter for bordkledning

(1/1)

Jalavegard:
Er dte noen som kan si noe om nødvendig dimensjon på lekter for å spikre bordkledning i?
Likedan lektedimensjon for og feste takplater i.

jajors:
Hva slags kledning og takplater er det snakk om?

Når du kjøper takplater får du lekteavstand og dimensjon på lekter i bruksanvisningen. Dette er blant annet avhengig av avstand mellom sperrer, snølastkrav mm.

1,5"x2" lekter duger vel til det meste av kledning og tak, mener jeg.

Jalavegard:
Takk for svar, det gir meg en pekepinn på materialkostnad.
Jeg tenker vanlig stående bordkledning, og A-form takplate

Nilsk:
kan også bruke 30x048 lekter på taket. Kledningen har det nok best med 11x036 sløyfe og 36x048 lekte utenpå der igjen.

Navigering

[0] Oversikt