www.ByggeHytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: Jgytterdal@gmail.com på Mai 11, 2020, 07:58:41Tittel: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: Jgytterdal@gmail.comMai 11, 2020, 07:58:41
Hei, vet at dette temaet har blitt diskutert før, men like fullt viktig.

Ønsker å høre litt om hvordan de ulike medlemmene har gjort dette.
Mtp utjevningsjord nellom aggregatet, inverter vannrør etc...

Flere og flere bruker jo inverterstrøm til flere formål bla vannvarmere etc, desto viktigere at ting er gjort iht god praksis!

Det ville være interessant å høre erfaringer!


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: StefanPalMai 11, 2020, 08:37:59
Hei, jeg tror mitt opplegg er slik.
2 jordingspunkter i et IT nett.
En jordingspunkt fra sikringsskap i hus og en jordingspunkt fra eksternt el-hus i loven (hvor hovedsikring, inverter, aggregat, lader og batterier er plassert)
Begge jordingspunktene er nedgravd kobberkabel som er avsluttet med kobber jordspyd (i myrmark).


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: etsvendsJuli 06, 2020, 11:55:27
Har lite anlegg med med inverter og aggregat. forskyner i dag TV, lys, lading av div, noe verktøy osv fra noen fastmonterte stikk. alt er koblet via en 10Aautomatsikring med jordfeilbryter. Ingen Jord pr DD. Ingen vannrør, men enkelt avløp fra utslag.Har forstått det slik at jordfeilbryter gir noe sikkerhet sånn sett.
 
Kommer nok til å utvide med vann fra en pumpe og strøm til kjøleskap. Så ser på hvordan jeg skal kunne jorde anlegget på sikt.
Ringkabel blir ganske omstendlig og kanskje ikke godt nok med tanke på dybde og frost. Vil jordspyd kunne være tilstrekkelig?


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: Jgytterdal@gmail.comJuli 06, 2020, 13:44:17
Jordspyd er tilstrekkelig i de fleste tilfeller.
I mitt tilfelle har jeg 3 jordspyd.
Et som står ved hytteveggen og er koblet til kontaktene inne hytta, et utjevningsjordspyd ved inverter i boden, samt et utjevningsjordspyd koblet til aggregatet.
Mulig dette er overkill men koster ingenting nesten og gir god trygghet.


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: YgnastølenJuli 08, 2020, 06:22:48
Hei

Slenger meg på her med for mange sikkert et dumt spørsmål.
Jeg har stort offgrid Victron anlegg, Honda aggregat og komplett 230V i hytta.
Alle kontakter etc er av jordet type.

Men jeg har ikke jord spyd eller jording av anlegget noen plass.
Må jeg ha det, og hvorfor?


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: StefanPalJuli 08, 2020, 07:52:12
Ja, du må ha jording ellers så er systemet ikke sikret mot jordningsfeil.
Om noe går galt så får du støt...
Det hjelper lite å ha jordet kabling når det ikke er koblet mot jord.
Jordspyd er enklest å bruke


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: etsvendsJuli 08, 2020, 08:06:51
Ja, du må ha jording ellers så er systemet ikke sikret mot jordningsfeil.
O. Noe går galt så får du støt...
Det hjelper lite å ha jordet kabling når det ikke er koblet mot jord.
Jordspyd er enklest å bruke

Mye av det samme som vi har egentlig. Vi har ikke stekeovn på strøm eller andre storforbrukere. Ikke vannrør utenom enkelt avløp. Har lest litt rundt om mange steder (fra elektrikere) blir det ment at en jordfeilbryter vil gi noe sikkerhet mot jordfeil også i ujordet anlegg.  Spesielt hvis det er koblet som 1-FAS TN, da tror jeg bryter vil slå ut på første jordfeil. Men så er det mange fagfolk som også påstår at jordfeilbryter ikke vil slå ut når anlegget ikke er jordet. At den måler hvis det er lekasje mot jord, men den måler jo mellom fasene og ikke mot jord?

Selvfølgelig bør man sikker jorde anlegget, men det er ikke nødvendigvis bare å slå ned et spyd. Spesielt ikke når det er tynt jordsmonn med mye store Stein.
Spør man fagfolk her skal man grave minst 50cm rund hele hytta og legge kobber rundt. Så skal man sette spyd til frostfritt i alle hjørner og helst dra et spyd ned i nærmeste myr og så må man måle om det er godt nok. Dette blir nok aldri aktuelt hos oss.


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: elektrikernJuli 08, 2020, 16:30:24
Ja, du må ha jording ellers så er systemet ikke sikret mot jordningsfeil.
Om noe går galt så får du støt...
Det hjelper lite å ha jordet kabling når det ikke er koblet mot jord.
Jordspyd er enklest å bruke

Dette er jo bare svada.

 I ei normal hytte så er det utjevningsfobindelser du trenger, ikke jordspydet. Jordspydet er for å få lav berøringsspenning. I praksis så er det på hytter bare ute at du har nytte av jordspydet. Kan også ha nytte av jordspyd om du har kjeller eller metalliske rør inn fra ute men det har man sjelden på off-grid hytter.
Har du utjevninger inne så får du ikke støt inne enten du har jordspyd ute eller ikke. Om du har koblet anlegget som IT eller TN er et valg du gjør. Begge er sikre hvis de er riktig gjort.

Hvis du har IT anlegg så vil første jordfeilen bli på kanskje 1-2mA og dermed totalt ufarlig. Jordfeilvernet vil ikke slå ut fordi strømmen er for liten. Andre jordfeil blir enten like liten eller så kortslutter den. Fortsatt ufarlig.
Kobles det opp som TN så vil første jordfeilstrømmen bli så stor at jordfeilvernet slår ut.
Valg av IT eller TN er egentlig et valg om en ønsker utkobling av første feil (minst driftsikkert), eller IT som er designet for å kunne brukes med en jordfeil.


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: etsvendsJuli 08, 2020, 17:29:31
Ja, du må ha jording ellers så er systemet ikke sikret mot jordningsfeil.
Om noe går galt så får du støt...
Det hjelper lite å ha jordet kabling når det ikke er koblet mot jord.
Jordspyd er enklest å bruke

Dette er jo bare svada.

 I ei normal hytte så er det utjevningsfobindelser du trenger, ikke jordspydet. Jordspydet er for å få lav berøringsspenning. I praksis så er det på hytter bare ute at du har nytte av jordspydet. Kan også ha nytte av jordspyd om du har kjeller eller metalliske rør inn fra ute men det har man sjelden på off-grid hytter.
Har du utjevninger inne så får du ikke støt inne enten du har jordspyd ute eller ikke. Om du har koblet anlegget som IT eller TN er et valg du gjør. Begge er sikre hvis de er riktig gjort.

Hvis du har IT anlegg så vil første jordfeilen bli på kanskje 1-2mA og dermed totalt ufarlig. Jordfeilvernet vil ikke slå ut fordi strømmen er for liten. Andre jordfeil blir enten like liten eller så kortslutter den. Fortsatt ufarlig.
Kobles det opp som TN så vil første jordfeilstrømmen bli så stor at jordfeilvernet slår ut.
Valg av IT eller TN er egentlig et valg om en ønsker utkobling av første feil (minst driftsikkert), eller IT som er designet for å kunne brukes med en jordfeil.


Dette høres logisk ut. Vet du om det finnes dokumentasjon som forklarer dette? Diskuterer med noen på FB som hardnakka påstår at jordfeilautomat ikke virker hvis anlegget ikke er koblet til jord. Jeg forstår ikke det for bryteren måler jo ikke noe mot jord.


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: elektrikernJuli 08, 2020, 18:01:23
Jordfeilbryteren måler om all strømmen som går ut  i ene fasen kommer inn att i andre. Dette gjør den i en sumstrømtrafo. Den sammenligner strømmene i de to, tre eller fire ledningene og hvis noe strøm ikke kommer inn att så må noe gå en annen plass enn i faseledningene. Når den strømmen blir for stor trigger sumstrømtrafoen utløsermekanisma og den slår ut.
Pga at IT nettet er isolert fra jord i utgangspunktet så vil første jordfeilen kun gå via kapasitiv kobling tilbake og bli svært liten. Målbart men ufarlig. Jordfeilvernet slår ikke ut.  Først ved andre jordfeil på en annen fase blir feilstrømmen stor. Og på vanlige off-grid hytter har en gjerne kun to leder. Enten så går det bra eller s kortslutter det. Jeg tror vi kan telle på en hånd de norske off-grid hyttene som har IT og stor nok kapasitans tll at jordfeilvernet trigges av første jordfeil. Jeg kan komme med et par eksempler der vanlige hus tilknyttet det vanlige strømnettet har så små trafokretser at første jordfeil ikke slår ut jordfeilvernet.

Et off-grid anlegg av IT typen vil virke nesten om strømtilførselen går gjennom en skilletrafo. Og skilletrafoer er jo brukt for å skille anleggene og dermed ha kontroll på jording og jordfeilstrømmer.

Du trenger jording på hytta for å få lav berøringsspenning ute, samt for å beskytte anlegget mht. overspenninger som lyn. For å avlede  lynoverspenninger trengs overspenningsvern,  dybdejord og gjerne fintrådet jordleder med stort nok tverrsnitt. Inne er det utjevningsforbindelse som gjelder.


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: elektrikernJuli 08, 2020, 18:08:15
Diskuterer med noen på FB som hardnakka påstår at jordfeilautomat ikke virker hvis anlegget ikke er koblet til jord. Jeg forstår ikke det for bryteren måler jo ikke noe mot jord.


Det er ikke det at den ikke virker. Den gjør forsåvidt det. Den slår ut om lekkasjestrømmen overstiger merkestrømmen på jordfeilvernet. Men på ujorda anlegg må du først få en feil på anlegget og i tillegg få strømmen til jord. Siden ujorda anlegg normalt bare er brukt inne i isolerte omgivelser så skal det mye til før begge forutsetningene er oppfylt og du får nok lekkasjestrøm. Du kan få det til hvis du legger ut en skjøteledning fra den ujorda stua og ut til noe på plenen. Da vil jordfeilvernet slå ut om du får feil.


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: etsvendsJuli 08, 2020, 19:02:51
Diskuterer med noen på FB som hardnakka påstår at jordfeilautomat ikke virker hvis anlegget ikke er koblet til jord. Jeg forstår ikke det for bryteren måler jo ikke noe mot jord.


Det er ikke det at den ikke virker. Den gjør forsåvidt det. Den slår ut om lekkasjestrømmen overstiger merkestrømmen på jordfeilvernet. Men på ujorda anlegg må du først få en feil på anlegget og i tillegg få strømmen til jord. Siden ujorda anlegg normalt bare er brukt inne i isolerte omgivelser så skal det mye til før begge forutsetningene er oppfylt og du får nok lekkasjestrøm. Du kan få det til hvis du legger ut en skjøteledning fra den ujorda stua og ut til noe på plenen. Da vil jordfeilvernet slå ut om du får feil.

takk for gode forklaringer.
Altså det skal mye til før jordfeilbryter slår ut innendørs, men det er heller ikke så farlig siden det er lite som kan føre lekasjen til jord.
Utgjevningsforbindelse (gjennom Pe kablingen innendørs) hindrer farlige spenninger mellom apparater.
Utendørs vil den virke raskere der det også er skummelt.

Skal man montere vannledninger, dusj osv vil jording være viktigere.

Men finne et passe fuktig sted til et jordspyd eller to og litt grov kobberkabel i bakken er aldri dumt.


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: YgnastølenJuli 09, 2020, 07:38:13
Hei

Tusen hjertelig takk for gode og fine forklaringer ;DTittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: Jgytterdal@gmail.comJuli 14, 2020, 12:13:35
Dette var nyttig og god lærdom for min del.
Skjønner viktigheten av gode utjevningsforbindelser.
Eksempelvis har min nye varmtvannsbereder ikke metallisk vanntilkobling,samtidig som jeg har kobberrør for vannet.
I slike tilfeller vil det vel være svært viktig med god utjevning mellom kobberrør/dusjarmatur og vvs bereder.
Her kan det jo oppstå livsfarlige potensialer hvis feks den ene fasen kortsluttes mot chassis i berederen.


Tittel: Sv: Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat
Skrevet av: OSJuli 15, 2020, 22:12:42
Ikke meningen å kuppe denne tråden men jeg opplever å få støt når jeg tar i 24V DC minus fra batteriene. Det kan virke som om det er overledning fra inverter. Jeg har ikke koblet minuspolen på batteriene til jord fra inverter. Kan det være årsaken? Jord fra Victron inverter er koblet til 2m jordspyd utenfor hytta. Har heller ikke jordet solcellene. Bør jeg gjøre det?