www.ByggeHytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: ivarw på Januar 13, 2020, 21:18:18Tittel: CBW til autonom drift av Honda EU30is fs
Skrevet av: ivarwJanuar 13, 2020, 21:18:18
Vurderer en CBW X-310/X-410 for å få til autonom drift av nevnte Honda-aggregat via Victronutstyr (CCGX/Multiplus).

Utgangspunkt: Kablet fjernstart på aggregatet. Betjenes i hytta med knapper. Det går ledere inn for driftsindikator (diode med lav spenning), choke og start (begge impulsbrytere) og en av/på-bryter.

Mål: Manuell og automatisk start av aggregat på CCGX (ved lav SOC, store belastninger og manuelt).

Ser for meg å kunne koble reléutgangen på CCGX til digital input på CBW. Ved slutning sette i gang en startprossedyre på CBW som starter aggregat, og som stenger aggregatdriften når releet åpnes.

Til dere som kjenner CBW, vil det la seg gjøre å sette opp en slik prosedyre?
Ved slutning av relé:
1. Sette av/på i på-posisjon
2. Aktivere choke (på i ca 10 sek)
3. Aktivere startmotor (på i ca. 5 sek)

Ved åpning av relé:
Sette av/på i av-posisjon.

Vil det la seg gjøre å legge inn betingelser som utelater choke dersom aggregat har vært i drift siste 30 min og/eller at lufttemp. (målt med sensor på CBW) er over la oss si 15 grader?


Tittel: Sv: CBW til autonom drift av Honda EU30is fs
Skrevet av: RøilernJanuar 13, 2020, 23:57:59
Det vil jeg tro - en CBW kan programeres ved hjelp av et basic lignende språk. Mao all slik logikk kan du få til


Tittel: Sv: CBW til autonom drift av Honda EU30is fs
Skrevet av: TerjevSeptember 02, 2020, 09:14:35
Hei.

Jeg er i ferd med å kjøpe nytt aggregat og vurderer et honda eu30is.

Har i dag en https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2960&category_id=52&option=com_virtuemart&Itemid=39

og vil at denne skal styre aggregatet selv og vurderer en cwx x-410

Har du fått dette koblet opp og hvordan virker det i forbindelse med chocke?Tittel: Sv: CBW til autonom drift av Honda EU30is fs
Skrevet av: OSSeptember 04, 2020, 05:54:25
En ting dere må være oppmerksom på er at X-410 har fire relè med felles jord. Den har ikke NO/NC pinner som vanlig på relè.


Tittel: Sv: CBW til autonom drift av Honda EU30is fs
Skrevet av: ivarwSeptember 04, 2020, 12:56:52
Hei,

Jeg har sett opp autostart av Honda EU30is fs på CCGX via CBW.
Dersom det fremdeles er aktuelt, kan jeg se om jeg finner koblingsskjema og basic-koden som jeg la inn på CBW-enheten.


Tittel: Sv: CBW til autonom drift av Honda EU30is fs
Skrevet av: ivarwSeptember 04, 2020, 14:29:26
Oppsett i drift hos meg:

Premiss: Aggeregatet er i driftsmodus når kretsen for on/off er åpen. Dvs. at nå kretsen sluttes, stopper aggeregatet/kan ikke startes.

Jeg har koblet temperatursensor til CBW-410. Sensoren er utendørs. Dersom temperaturen er over 10 C, startes Honda uten choke, med når temp er under.
Har forsøkt å legge inn logikk som gjør at choke ikke brukes når det er mindre enn XX minutter siden aggeregatet gikk sist. Denne fungerer ikke helt etter intensjonen enda.
Ny versjon følger.

Kort forklart: Scriptet kjører en loop så lenge startreleet fra CCGX er åpent. Når Start aggeregat velges på CCGX, sluttes releet på enheten. Dette releet er koblet til CBW på 'digital input 1'.
Scriptet for startprossedyre kjøres når kretsen sluttes. Det er en mobillader som er koblet til et 230V stikk direkte fra strøm fra aggeregat. + og - på denne er koblet til 'digital input 2'. Da har CBW info on drift/ikke drift.
Scriptet looper i en driftsmodus frem til startreleet fra CCGX åpnes.

I mitt oppsett på CBW har releer, digitale sensorer og 1-wire sensor (temperatur) egne navn som er satt i 'I/O Setup'.
For å bruke scriptet må disse ha samme navn, eller variabelnavnene må endres i scriptet.

Se vedlegg 001, 002 og 003.

Kobling CBW-410 - Honda EU30FS
Av/på (io.onoff) til rele1+com (ledning 3 og 4 fra Honda)
Start (io.crank) til rele 2+com (ledning 5 og 1 fra Honda)
Choke (io.choke) til rele 3+com (ledning 7 og 1 fra Honda)

Kobling CBW - CCGX
På/av signal fra CCGX (io.ccgx) til In1+ og gnd

Se vedlegg 004, 005 og 006.

Scriptet ligger i vedlegg 'gc7.txt'
Det legges i CBW -- Control/logic -- Basic Script

NB. Scriptet må kjøre / loopes for at det skal funke.

NB2. Sterk anbefaling om å tørrteste før det kobles på aggreregat.

Tittel: Sv: CBW til autonom drift av Honda EU30is fs
Skrevet av: FjellgeitaSeptember 05, 2020, 17:33:40
Hei,

Edit :
Leste igjennom det du skreve enda en gang, og det slo meg at logikken i hodet mitt var litt på tur. Jeg satte powerbryteren til "on" på fjernstartboksen. Relet for å styre samme bryter er off, jeg kan da starte aggregatet fra relet som styrer start/stopp signalet. Jeg kan stoppe aggregatet ved å aktivere rele2, som da lukker start/stopp kretsen.

Dette fungerer da rent teknisk. Kan det da bli et problem om min CBW mister strømtilførsel og kretsen blir stående åpen for "on off" bryteren. Det bør vel ikke tappe startbatteriet på aggregatet på noe vis ?
Takk for detaljert beskrivelse av kobling og logikk. Jeg sitter og leker meg med dette nå idag, og hadde koblet opp on/off samt start fra honda fjernstarteren til min x-410.3 og 4 er hos meg koblet til rele2 +com  (startknappen)
5 og 1 er hos meg koblet til rele1 +com  (power on off)
7 og 1 er hos meg koblet til rele3 +com (choke)

Jeg holder på nå og teste ut om dette fungerer som forventet.

Logikken min var litt omvendt, har lagt inn edit over.

I bunn og grunn så kan det oppsummeres med at fysisk bryter på kontrolboks settes til ON (dette åpner kretsen for start stopp) normalt sett kan da aggregatet startes, og det skjer via å lukk rele2 - 10 sekunders puls.

For å stoppe aggregatet fra controlbyweb må jeg i så fall lukke rele2 (sette det ON i webinterfacet), da lukkes start stopp kretsen og aggregatet stopper.

Powerknappen blir da hele tiden stående i on-posisjon på fjernstarteren, er det no fare for at dette kan tappe startbatteriet til aggregatet på noe vis ?


Gjenstår å sette opp portforwarding etc så jeg kan styre det over nett, målet er å kunne nødstarte lading på vinterstid, om batteribanken går for langt ned. Hytta ligger relativt utilgjengelig til for meg på vinterstid, så dette vil være et stort pluss.

Foreløpig avventer jeg å koble det til victron for autonom drift, jeg er egentlig fornøyd med å bare kunne styre dette via webinterfacet manuelt ved behov.


Tittel: Sv: CBW til autonom drift av Honda EU30is fs
Skrevet av: RøilernSeptember 06, 2020, 09:04:30
Oppsett i drift hos meg:


Profft IvarW - qudos!


Tittel: Sv: CBW til autonom drift av Honda EU30is fs
Skrevet av: ivarwSeptember 06, 2020, 10:54:28


I bunn og grunn så kan det oppsummeres med at fysisk bryter på kontrolboks settes til ON (dette åpner kretsen for start stopp) normalt sett kan da aggregatet startes, og det skjer via å lukk rele2 - 10 sekunders puls.

For å stoppe aggregatet fra controlbyweb må jeg i så fall lukke rele2 (sette det ON i webinterfacet), da lukkes start stopp kretsen og aggregatet stopper.

Powerknappen blir da hele tiden stående i on-posisjon på fjernstarteren, er det no fare for at dette kan tappe startbatteriet til aggregatet på noe vis ?

Gjenstår å sette opp portforwarding etc så jeg kan styre det over nett, målet er å kunne nødstarte lading på vinterstid, om batteribanken går for langt ned. Hytta ligger relativt utilgjengelig til for meg på vinterstid, så dette vil være et stort pluss.

Foreløpig avventer jeg å koble det til victron for autonom drift, jeg er egentlig fornøyd med å bare kunne styre dette via webinterfacet manuelt ved behov.

1. Jeg kan ikke si med 100 % sikkerhet at batteriet på Hondaene ikke kan trekke strøm, nå fjernmodulen er i ON-posisjon. Jeg har brukt dette oppsettet i litt over et halvt år og har ikke opplevd at startbatteri har sviktet. Kan heller ikke se at det skulle gi noe srømtrekk. Hvis du bruker den originale fjernstarteren, må jo startnøkkelen på aggeregatet stå i on-posisjon hele tiden, og det går vel ut på det samme ..?

2. Jeg vet ikke hvor mye det har å si, men tror ikke du bør sette en lavere verdi på pulsene til choke og crank. Jeg benytter 4 sec på crank og 8 på choke.

Det funker fint å bruke web-interfacet til cbw, jeg har brukt på /av via Cerbo/CCGX, for å ha med autodrift ved store laster og for å samle styringen så mye som mulig ett sted.

Også satt opp eget panel for manuell start sammen med BMV og sjherm for CerboGX.

Håper du får det til å funke.


Tittel: Sv: CBW til autonom drift av Honda EU30is fs
Skrevet av: TerjevSeptember 06, 2020, 19:29:35
Tusen takk for detaljert svar.

Dette er til sterkt vurdering, mye å spare en å gå for en domestic tec 29